Tag: giấy phép sửa nhà

Giấy phép sửa nhà xin ở đâu?

Trước khi bắt tay vào công việc sửa chữa hay xây dựng nhà ở, thì việc làm đầu tiên mà gia chủ cần thực hiện đó là báo cáo với cơ quan chức năng và thực hiện xin giấy phép

Cần xin phép không khi sửa nhà ?

Những bản vẽ hiện trạng của hạng mục công trình cần cải tạo phải tương ứng với tỷ lệ bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp lại hiện trạng của