Tag: giấy phép xây dựng

Xin giấy phép xây dựng

Đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, các công trình di tích, văn hóa lịch sử… thì phải có giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho