Tag: kinh nghiệm chọn hướng ghế ngồi

Sau ghế ngồi nên là một bức tường chắc chắn

Kê sát đối diện với cửa sổ: Bàn viết “vọng không” (nhìn ra ngoài trời) về mặt phong thủy là không phù hợp. Dù bỏ qua yếu tố phong thủy, thì chỉ riêng về mặt môi trường, nếu kê bàn