Tag: xây nhà

Đơn giá xây nhà phần thô

Công ty chúng tôi xây nhà phần thô bao gồm những hạng mục sau đây: Đào móng, xử lý móng và nền, đổ bê tông… Xây dựng các công trình ngầm như hố ga, hầm nhà vệ sinh… Thi công